انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسان ایران

معرفی روانشناسان ایران

دكتر اميرهوشنگ مهريار

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 16 بهمن 1394/دسته بندی ها: روانشناسان ایران

به این مطلب امتیاز دهید:
3/3

دکتر امیرهوشنگ مهریار

-سال تولد: 1315 
رتبه علمي: استاد

تحصيلات:  
Ph.D ـ روانشناسي ـ لندن ـ (1344) 1965


(پست الكترونيكي):  mehr@dena.irpd.ac.irسوابق اشتغال:

1. دانشگاه شيراز، شيراز ـ پژوهشي/ آموزشي/ اجرايي ـ رئيس مركز جمعيت‌شناسي، سرپرستي

2. دانشگاه هاروارد، دانشكده پزشكي بوستون ـ پژوهشي ـ Post-Doctoral
3. دانشگاه پنسيلوانيا، فيلادلفيا ـ پژوهشي/ آموزشي ـ استاد مدعو
4. سازمان بهداشت جهاني ـ پژوهشي ـ مشاور علمي

5. مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي ‌و توسعه تهران ـ پژوهشي/آموزشي/ اجرايي ـ استاد ـ رئيس گروه

سوابق تحقيقاتي: 
1 ـ تطبيق و فرم‌يابي آزمونهاي هوش 
AH4 وAHS در ايران ـ مجري طرح
2 - تطبيق و فرم‌يابي آزمون تشخيصي 16
PF در ايران ـ مجري طرح
3ـ تطبيق و نرم‌يابي آزمون تشخيصي آيزنك در ايران ـ مجري طرح
4ـ بررسي مشكلات، آرزوهاي شغلي نوجوانان ايراني ـ مجري طرح
5ـ بررسي نظام تأمين اجتماعي كشور ـ مجري طرح
6ـ بررسي توسعه انساني پايدار در ايران ـ مجري طرح
7ـ بررسي نقش مردان در تنظيم خانواده ـ مجري طرح
8 ـ بررسي آموزش فني و حرفه‌ا‌ي كشور ـ مجري طرح
9ـ بررسي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ـ مجري طرح

10ـ بررسي وضع‌سوء مصرف مواد و تهيه برنامه ملي مبارزه با اعتياد در ايران ـ مجري طرح

سوابق فعاليتهاي آموزشي:
1 ـ روانشناسي باليني ـ دانشگاه شيراز ـ شيراز
2ـ روانشناسي اجتماعي ـ دانشگاه شيرازـ شيراز
3ـ روانسنجي ـ دانشگاه شيراز ـ شيراز

4ـ روانشناسي باليني كودك ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران

5ـ روانشناسي باليني پيش‌رفته ـ انستيتوي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ تهران 
6ـ روانشناسي اجتماعي ـ باليني ـ دانشگاه شيراز ـ شيراز

7ـ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ـ مؤسسه عالي پژوهش برنامه‌ريزي و توسعه ـ تهران

پايان‌نامه( راهنمايي و مشاوره ):
1ـ هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو(
NEO) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن... (گروسي) ـ دكتراـ 1377

2ـ بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط به رفتارهاي وسواسي و تيك در كودكان(جاويدي)ـ دكتراـ 1381

3ـ افسردگي و رابطه آن با برخي از ويژگيهاي فردي و خانوادگي دانش‌آموزان ...(مريم خيامي) ـ كارشناسي ارشدـ 1374

4ـ بررسي پاره‌اي الگوهاي شناختي در بيماران مبتلا به همبودي اضطراب و افسردگي (بنفشه عزائي) ـ كارشناسي ارشدـ1372

5ـ بررسي اثر آموزش مادران در كاهش اختلالات رفتاري كودكان (كارينه طهماسبيان) ـ كارشناسي ارشدـ 1375

6ـ مقايسه اثربخشي تكنيكهاي شناختي ـ رفتاري،كلومپيرامين و تركيب آنها در اختلال وسواس (صبوري) ـ كارشناسي ارشدـ 1376
7ـ بررسي مدل آمادگي شناختي ـ‌ استرس از افسردگي(نوري قاسم‌آبادي) ـ كارشناسي ارشدـ 1372

8ـ بررسي همه‌گيرشناسي اختلالات رواني در مناطق روستايي مرودشت فارس (حجت‌اله جاويدي) ـ كارشناسي ارشد ـ 1372
9ـ استفاده از حساسيت‌زدائي حركات چشم (
EMD) در درمان اختلالات فشار رواني پس‌آسيبي ناشي از جنگ ـ كارشناسي ارشد ـ 1371

10ـ بررسي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مؤثر بر مهاجرت داخلي (مازيار صالحي)ـ كارشناسي ارشد ـ 1377

تأليف يا ترجمه كتاب:
1ـ روشهاي آماري در علوم رفتاري (تاليف)ـ دانشگاه شيرازـ فارسي ـ 1349

2ـ تشخيص و درمان بيماريهاي رواني در كودكان (ترجمه و تاليف)ـ انتشارات رشدـ فارسي ـ 1369
3ـ اختلالات رفتاري كودكان (ترجمه) ـ انتشارات رشدـ فارسي ـ1371
4ـ وسواس (ترجمه) ـ انتشارات رشدـ فارسي ـ 1373
5ـ افسردگي (تاليف و ترجمه) ـ انتشارات رشدـ فارسي ـ 1372
6ـ 
Government spending on Basic social servises and its share GDP in IR Iranـ UNICEFـ انگليسي ـ 1999
7ـ 
Integriled Approach to Reproductive Healethy family Planning in the IR Iranـ IRPD / UNFPA ـ انگليسي ـ 2001

آشنايي با زبان(ها): انگليسي 
اسامي و مشخصات جوايز علمي: 
1
. جايزه بهترين محقق دانشگاه شيراز (1350)
2. مدال و جايزه بهترين محقق علوم اجتماعي سال از وزارت علوم و آموزش عالي (1357)
3. جايزه بهترين محقق سازمان برنامه و بودجه (1379)

برگرفته از خبرنامه انجمن روانشناسي ايران – زمستان 1382


چاپ

تعداد مشاهده (5641)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید